Ash-Shaafaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 85

(Ingatlah) ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya: 'Apakah yang kamu sembah itu?