Ash-Shaafaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 84

(Ingatlah) ketika ia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci.