Ash-Shaafaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 83

Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya (Nuh).