Ash-Shaafaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 81

Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba Kami yang beriman.