Ash-Shaafaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 79

'Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam'.