Ash-Shaafaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 77

Dan Kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan.