Ash-Shaafaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 68

Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka Jahim.