Ash-Shaafaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 62

(Makanan surga) itukah hidangan yang lebih baik ataukah pohon zaqqum.