Ash-Shaafaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 61

Untuk kemenangan serupa ini hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja.