Ash-Shaafaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 60

Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar.