Ash-Shaafaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 56

Ia berkata (pula): 'Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku,