Ash-Shaafaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 54

Berkata pulalah ia: 'Maukah kamu meninjau (temanku itu)?'