Ash-Shaafaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 47

Tidak ada dalam khamar itu alkohol dan mereka tiada mabuk karenanya.