Ash-Shaafaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 38

Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih.