Ash-Shaafaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 3

dan demi (rombongan) yang membacakan pelajaran,