Ash-Shaafaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 29

Pemimpin-pemimpin mereka menjawab: 'Sebenarnya kamulah yang tidak beriman'.