Ash-Shaafaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 27

Sebahagian dari mereka menghadap kepada sebahagian yang lain berbantah-bantahan.