Ash-Shaafaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 25

'Kenapa kamu tidak tolong-menolong?'