Ash-Shaafaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 23

selain Allah; maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.