Ash-Shaafaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 21

Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya.