Ash-Shaafaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 20

Dan mereka berkata: 'Aduhai celakalah kita!' Inilah hari pembalasan.