Ash-Shaafaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 182

Dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam.