Ash-Shaafaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 181

Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul.