Ash-Shaafaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 180

Maha Suci Tuhanmu Yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan.