Ash-Shaafaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 166

Dan sesungguhnya kami benar-benar bertasbih (kepada Allah).