Ash-Shaafaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 152

'Allah beranak'. Dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta.