Ash-Shaafaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 15

Dan mereka berkata: 'Ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata.