Ash-Shaafaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 147

Dan Kami utus dia kepada seratus ribu orang atau lebih.