Ash-Shaafaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 139

Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul,