Ash-Shaafaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 137

Dan sesungguhnya kamu (hai penduduk Mekah) benar-benar akan melalui (bekas-bekas) mereka di waktu pagi,