Ash-Shaafaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 133

Sesungguhnya Lut benar-benar salah seorang rasul.