Ash-Shaafaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 132

Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba Kami yang beriman.