Ash-Shaafaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 128

kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan (dari dosa).