Ash-Shaafaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 118

Dan Kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus.