Ash-Shaafaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 116

Dan Kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang.