Ash-Shaafaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 115

Dan Kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar.