Ash-Shaafaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 111

Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba Kami yang beriman.