Ash-Shaafaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 110

Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.