YaaSiin

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 83

Maka Maha Suci (Allah) yang di tangan-Nya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.