YaaSiin

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 82

Sesungguhnya perintah-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: 'Jadilah!' maka terjadilah ia.