YaaSiin

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 79

Katakanlah: 'Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Dan Dia Maha Mengetahui tentang segala makhluk,