YaaSiin

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 74

Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan.