YaaSiin

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 69

Dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al Qur'an itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan,