YaaSiin

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 66

Dan jikalau Kami menghendaki pastilah Kami hapuskan penglihatan mata mereka; lalu mereka berlomba-lomba (mencari) jalan. Maka betapakah mereka dapat melihat (nya).