YaaSiin

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 58

(Kepada mereka dikatakan): 'Salam', sebagai ucapan selamat dari Tuhan Yang Maha Penyayang.