YaaSiin

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 47

Dan apabila dikatakan kepada mereka: 'Nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu', maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman: 'Apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah Dia akan memberinya makan, tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata'.