YaaSiin

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 45

Dan apabila dikatakan kepada mereka: