YaaSiin

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 43

Dan jika Kami menghendaki niscaya Kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong dan tidak pula mereka diselamatkan.