YaaSiin

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 4

(yang berada) di atas jalan yang lurus,