YaaSiin

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 34

Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air,